STATYSTYKI ZDAWALNOŚCI

2017

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2017 r.

Czerwiec

 

Styczeń

 

2016

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2016 r.

Czerwiec

 

Styczeń

2015

 

 

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. (nowy egzamin)

 

 

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. (stary egzamin)

 

Dane statystyczne wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikację B.18. w zawodzie technik budownictwa – sesja styczeń 2015

Część pisemna

Części praktyczna

Średni wynik

Wynik najniższy

Wynik najwyższy

Mediana

Średni wynik

Wynik najniższy

Wynik najwyższy

Mediana

74,10%

58%

93%

83%

95,61%

79%

100%

100% 

2014

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r.2013

 

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.2012

 2011

 

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

 

2010

 

Zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r.

 

ZSO-T w Lublńcu